Kurs szkoleniowy dla liderów grup samopomocowych osób dotkniętych mobbingiem, dyskryminacją lub molestowaniem seksualnym w miejscu pracy.

Kurs kierowany jest do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych
Zapisy już teraz
Cena: 250 PLN
Czas trwania: 2 dni -14 godzin, (sobota, niedziela)
Kierownictwo szkolenia: prof. B.W. Wasilewski

Dzień I

Temat kursu

Czas trwania(godz. lekcyjna)

1) Zdrowotne i psychologiczne następstwa mobbingu ( dotyczące osoby mobbingowanej i jej rodziny )

1 godzina

2) Fazy zjawiska mobbingu w zakładzie pracy

  1. faza wczesna z fazą rozszerzania się mobbingu.
  2. faza stabilnego mobbingu.

  3. faza zaawansowana.

1 godzina

3) Zajęcia grupowe-treningowe – prowadzenie grup samopomocowych

4 godzinyII Dzień kursu

Temat kursu

Czas trwania(godz. lekcyjna)

1) Psychologiczna geneza molestowania seksualnego

1 godzina

2) Granice dopuszczalnych zachowań seksualnych – normy kulturowe.

1 godzina

3) Dyskryminacja na terenie zakładu pracy

1 godzina

4) Zajęcia grupowe-treningowe – prowadzenie grup samopomocowych

4 godziny


Wykładowcy: psycholodzy, psychiatrzy, prawnicy. Współpracownicy Centrum Dydaktycznego IPS oraz Zakładu Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP.

Kurs realizowany jest w nowoczesnym kompleksie szkoleniowo-konferencyjnym, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Poleczki 49, tel / fax: 22 / 33-27-555.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie. 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©