Mobbing (od ang. mob czyli napastować, napadać, rzucać się na kogoś lub na coś). Mobbing to inaczej molestowanie lub dręczenie moralne, psychoterror.

Twórcą nowego sensu wyrażenia mobbing był  Heinz Leymann. Określił mobbing jako działanie zmierzające do represjonowania pracownika przez pracodawcę.

Może to być zaczepianie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi, zachowanie jednej lub wielu osób zmierzające do poniżenia, wykluczenia kogoś z zespołu koleżeńskiego lub zawodowego. 

Mobbingiem jest wszelkie działanie o charakterze nadużyć przejawiających się w formie zachowań, słów, aktów i gestów.

Występowaniu przemocy psychicznej sprzyja taka organizacja pracy, gdzie osobę traktuje się instrumentalnie. Pracownik nie ma nic do powiedzenia, szef nie liczy się z jego zdaniem. 

Wydajność pracy jest jedyną wartością, jaką może reprezentować pracownik. 

Zjawisko mobbingu powtarza się systematycznie, represjonowanie osoby pokrzywdzonej może trwać miesiące a nawet lata. 

Represjonowany pracownik zostaje pozbawiony godności, szans na rozwój. Systematyczne upokarzanie bywa przyczyną depresji a nawet samobójstw. 

Mobbing swoje podstawy ma w  konflikcie. Jedna ze stron nie jest zainteresowana jego rozwiązaniem. Nie daje drugiej stronie szans na wyjaśnienie, możliwości obronienia własnego stanowiska. 

Przyczyny mobbingu 

Rozróżniamy trzy przyczyny sprzyjające występowaniu mobbingu: 

- Społeczne, wśród których wymienia się bezrobocie, stałe zagrożenie utraty pracy, co zmusza podwładnego do wykonywania wszelkich poleceń. 

Zły zwyczaj zatrudniania jak największej liczby pracowników na umowy zlecenie, dzieło, zabierający im poczucie pewności i bezpieczeństwa. 

Przyczyny mobbingu leżą też w sztywnych strukturach społecznych, umożliwiających sprawowanie władzy z pozycji siły. 

- Cechy zarządzającego organizacją, czyli niedorzeczne polecenia wydawane podwładnym, obarczanie pracownika dużą odpowiedzialnością przy równoczesnym ograniczeniu podejmowania decyzji. 

Kompleksy i silne poczucie wyższości osoby zarządzającej, podkreślającej codziennie swoją przewagę nad pracownikami. 

- Szczególna pozycja społeczna ofiary mobbingu. 

Wpływ na gorsze traktowanie ma niejednokrotnie kolor skóry, niepełnosprawność, odmienność seksualna. 

Mobbigowane są często osoby, które jedną z tych cech odróżniają się od reszty zespołu pracowników. 

Skutki mobbingu 

Często u osoby represjonowane występują typowe objawy związane ze stresem tj. przewlekłe przemęczenie, napięcie nerwowe, lęki, bóle głowy i brzucha. 

Wszystkie te psychosomatyczne objawy mogą być początkiem choroby wrzodowej, zawału mięśnia sercowego, astmy lub udaru mózgu. 

Leczenie terapeutyczne depresji i nerwic może trwać wiele lat. 

Skutki mobbingu ponosimy my wszyscy: 

- za tolerowanie mobbingu płaci każdy z nas w związku z kosztami, jakie ponosi państwo za leczenie 

- spada jakość pracy, gdyż represjonowany pracownik pracuje mniej wydajnie 

- firma ponosi koszty związane z nową rekrutacją.

 

 

 

 

 

 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©