Instytut Psychosomatyczny proponuje cykliczne szkolenia dotyczące problematyki mobbingu

Szkolenie antymobingowe: "Mobbing i dyskryminacja na terenie zakładu pracy - rozpoznawanie i zapobieganie".

Wspomaganie antymobbingowe dla przedsiębiorstw, wdrażanie zakładowego programu przeciwdziałania mobbingowi.

Opiniowanie w zakresie następstw psychologicznych i zdrowotnych związanych z mobbingiem („rozstroju zdrowia” w rozumieniu Art.94 Kodeksu Pracy ) , dyskryminacją i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy.

Kurs szkoleniowy dla liderów grup samopomocowych osób dotkniętych mobbingiem, dyskryminacją lub molestowaniem seksualnym w miejscu pracy. 
 

Podsumowanie akcji Tydzień Antymobbingowy

W dniach 14-18.11.2005 w Centrum Dydaktycznym IPS realizowano zajęcia przewidziane programem Tygodnia Antymobbingowego. Codziennie przy telefonach i komputerach dyżurowali psycholodzy, psychiatrzy, prawnicy, pedagodzy oraz seksuolodzy, udzielając nieodpłatnych porad ofiarom mobbingu. W dni 15.11.2005 odbyła się konferencja Mobbing aspekty prawne i zdrowotne oraz zajęcia kursowe dotyczące tego samego tematu, przeznaczone dla profesjonalistów  zajmujących się tematem mobbingu. W dniach 17.11.2005 miały miejsce dwa spotkania robocze, dotyczące roli mediów, związków zawodowych oraz organizacji społecznych w przeciwdziałaniu mobbingowi. Obrady konferencji oraz spotkań roboczych były transmitowane poprzez edukacyjny kanał interwizyjny Centrum Dydaktycznego IPS. Idea Tygodnia Antymobbingowego oraz organizowane przez Centrum imprezy spotkały się z bardzo żywym oddźwiękiem osób zainteresowanych oraz mediów, monitorujących przebieg Tygodnia w licznych stacjach telewizyjnych, radiowych oraz w prasie.

 

 

 

 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©