Mobbing (od ang. mob czyli napastować, napadać, rzucać się na kogoś lub na coś). Mobbing to inaczej molestowanie lub dręczenie moralne, psychoterror.

Twórcą nowego sensu wyrażenia mobbing był  Heinz Leymann. Określił mobbing jako działanie zmierzające do represjonowania pracownika przez pracodawcę.

Może to być zaczepianie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi, zachowanie jednej lub wielu osób zmierzające do poniżenia, wykluczenia kogoś z zespołu koleżeńskiego lub zawodowego.

Mobbingiem jest wszelkie działanie o charakterze nadużyć przejawiających się w formie zachowań, słów, aktów i gestów.

Występowaniu przemocy psychicznej sprzyja taka organizacja pracy, gdzie osobę traktuje się instrumentalnie. Pracownik nie ma nic do powiedzenia, szef nie liczy się z jego zdaniem.

Wydajność pracy jest jedyną wartością, jaką może reprezentować pracownik.

Zjawisko mobbingu powtarza się systematycznie, represjonowanie osoby pokrzywdzonej może trwać miesiące a nawet lata.

Represjonowany pracownik zostaje pozbawiony godności, szans na rozwój. Systematyczne upokarzanie bywa przyczyną depresji a nawet samobójstw.

Mobbing swoje podstawy ma w  konflikcie. Jedna ze stron nie jest zainteresowana jego rozwiązaniem. Nie daje drugiej stronie szans na wyjaśnienie, możliwości obronienia własnego stanowiska.

 

 
178976
odwiedzin od
11-2005 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©